Više nije moguć upis na vjeronauk u vjeronaučnoj godini: 2021./2022.

Hvala na razumijevanju.