MOLITVE

 

Sveta nazaretska obitelji, tvojoj nebeskoj zaštiti predajemo sve naše obitelji.

Isuse, učini da u svakoj obitelji vladaju odnosi ljubavi i povjerenja. Nauči djecu poslušnosti roditeljima, marljivosti u školskim i drugim obavezama. Oslobodi ih od utjecaja zla i zaštiti od svake ovisnosti. Daj da rastu u mudrosti i Božjoj milosti kao što si ti rastao u svojoj obitelji.

Marijo, naša Majko, tvojoj dobroti preporučujemo srce svake žene i majke. Udijeli joj otvorenost životu, strpljivost i smisao za žrtvu. Daj da sa svojim mužem bude vlastitim primjerom prva odgojiteljica vjere svojoj djeci.

Sveti Josipe, skrbniče Isusa i Marije, izmoli očevima otvorenost Božjem vodstvu, posao koji će raditi u marljivosti i poštenju i vrijeme koje će posvetiti svojoj ženi i djeci.

Isuse, Marijo, Josipe, predajemo vam sve obitelji, a na poseban način one koje su najpotrebnije vaše pomoći. Bdijte nad nama i čuvajte nas u svojoj ljubavi! Amen.

 

ZAŠTITNIČKA MOLITVA ZA OBITELJ

Gospodine Isuse, u rane tvoga presvetoga Srca stavljam sebe i sve članove svoje obitelji. Ponizno te molim, oprosti nam sve naše grijehe i učini naša srca po svojem Srcu, blagim i poniznim.

Molim te da svojom predragocjenom Krvlju prekriješ, ispuniš i zaštitiš mene i sve članove moje obitelji. Isuse Kriste, ti si jedini Gospodin i naš Gospodar; samo ti imaš svu vlast nad svima nama.

Gospodine Isuse, opečati svojom presvetom Krvlju sve članove moje obitelji, prostore u kojima živimo i radimo, sve ljude s kojima se susrećemo i surađujemo, sva prijevozna sredstva kojima se služimo, sve izvore dohotka i sva materijalna sredstva koja su nam od Boga namijenjena i koja već posjedujemo. Amen.

 

SVETOJ OBITELJI ZAJEDNICI LJUBAVI (Sveti papa Ivan Pavao II.)

Sveta Obitelji zajednico ljubavi Isusa, Marije i Josipa uzore i ogledalo svakoj kršćanskoj obitelji tebi posvećujemo naše obitelji. Otvori srce svake obitelji da prihvati vjeru, da primi Božju Riječ, da svjedoči ljubav, da postane izvor novih svetih zvanja. Prosvijetli duh roditeljima da brižnom ljubavlju, mudro i ljubeznom pobožnošću sigurno vode djecu prema duhovnim i vječnim dobrima. Probudi u dušama mladih čistu savjest i slobodnu volju da rasu u “milosti i mudrosti” velikodušno prihvaćajući dar Božjeg poziva. Sveta Obitelji iz Nazareta isprosi nam milost da svi mi nasljedujemo ustrajnu molitvu, velikodušnu poslušnost, dostojanstveno siromaštvo i djevičansku čistoću koje si ti živjela da otvorimo svoju dušu za vršenje volje Božje te da brižni i nenametljivo pratimo one koji su među nama pozvani da iz bližega slijede Gospodina Isusa Krista koji je dao samoga sebe za nas. Amen.

 

MOLITVA ZAGOVORA SVETE OBITELJI ZA NAŠU OBITELJ (Sveti papa Ivan Pavao II.)

Bože od kojega dolazi svako očinstvo na nebu i na zemlji, Oče koji si Ljubav i Život, neka svaka obitelj na zemlji posredstvom tvoga Sina Isusa Krista, “rođena od žene” i posredstvom Duha Svetoga, izvora Božje ljubavi postane istinsko svetište života i ljubavi za nove naraštaje koji se uvijek obnavljaju. Neka tvoja milost vodi misli i djela supruga prema dobru njihovih obitelji i svih obitelji svijeta. Neka mladi naraštaji nađu u obiteljima oslonac za razvoj svoje osobnosti i rast u ljubavi i istini. Neka se ljubav ojačana milošću sakramenta braka pokaže jačom od svake slabosti i krize kroz koje, ponekad prolaze naše obitelji. Bože molimo te po zagovoru Svete Obitelji iz Nazareta, da Crkva u svim narodima na zemlji može plodno vršiti svoje poslanje u obiteljima i po obiteljima. Ti si Život, Istina i Ljubav u zajedništvu sa Sinom i Duhom Svetim. Amen.

 

SVETA OBITELJI KLANJAM SE OTAJSTVU VAŠEG SKROVITOG ŽIVOTA (Blaženi papa Pavao VI.)

Gospodine Isuse! Ti siđe s Josipom i Marijom, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A Majka je tvoja brižno čuvala sve uspomene u svom Srcu. Ti si napredovao u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi (Lk 2,51). Pratim vas i ulazim u vašu siromašnu kućicu koju ste posvetili molitvom, radom, govorom i šutnjom. Padam ničice i klanjam se otajstvu vašeg skrovitog života.

Sjedinjen s vama u molitvi postao sam član Svete Obitelji koja brani i pomaže svoje molitelje. Sveta Obitelj koja je bila čuvarem dara božanske Mudrosti, svjedokom istine i ljubavi privela je svoju braći i sestre svjetlu koje obasjava tamu, pobjeđuje strah i naviješta uskrsnuće. O Isuse sjaju Svete nazaretske Obitelji, blagoslovi moju Crkvu u malom, moju obitelj, pomozi moju vjeru, podupri moja nastojanja i proširi prostore moje ljubavi. Amen.

 

MOLITVA PAPE FRANJE SVETOJ OBITELJI

Isuse, Marijo i Josipe, u vama razmatramo sjaj istinske ljubavi, vama se s povjerenjem obraćamo. Sveta nazaretska obitelji, učini i naše obitelji mjestima zajedništva i molitve, istinskom školom evanđelja i malenim kućnim Crkvama. Sveta nazaretska obitelji, neka se više nikada u obiteljima ne kušaju nasilje, zatvorenost i podijeljenost: tko je god bio ranjen ili se sablaznio neka brzo upozna utjehu i ozdravljenje. Sveta nazaretska obitelji, neka sljedeća Sinoda biskupa u svima ponovno probudi svijest o svetoj i nepovredivoj naravi obitelji, o njenoj ljepoti u Božjem promislu. Isuse, Marijo i Josipe, čujte, uslišite naš vapaj. Amen.

 

MOLITVA PRESVETOM TROJSTVU ZA OBITELJ

Slavimo te Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si dostojanstvo obitelji ustanovio na sliku svoga Trojstvenog zajedništva ljubavi.

Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, Otkupitelju naš, jer si se udostojao roditi u ljudskoj obitelji i jer si svojom žrtvom na križu bračnu ljubav od rane grijeha iscijelio, te bračno i obiteljsko zajedništvo ljubavi i vjernosti učinio sakramentom svoga saveza s Crkvom.

Hvalimo te, Duše Sveti Tješitelju, koji po sakramentu ženidbe, zajedničkoj molitvi i nedjeljnoj euharistiji, kršćansku obitelj neraskidivo ujedinjuješ i posvećuješ, da može biti svetište života i škola kršćanske ljubavi.

Ponizno te molimo, Svemogući Bože, da se po uzoru na Svetu obitelj, u našem kršćanskom domu, ostvari božanski naum o braku i obitelji – da naša obitelj bude istinska zajednica vjere, života i ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!

 

KRUNICA SVETOJ OBITELJI

U Katoličkoj Crkvi se posljednjih desetljeća ukorijenila pobožna praksa molitve tipa krunice na čast različitih otajstava naše vjere, pa tako imamo i krunicu na čast Svete Obitelj. Ona je objavljena u mnogim molitvenicima na raznim europskim jezicima. Moli se na običnu Gospinu krunicu.

Vjerovanje… Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Prvo otajstvo: SVETA OBITELJ DJELO BOŽJE:

Na pragu Novog zavjeta kao i staroga imamo jednu obitelj. Dok su Adam i Eva po grijehu bili uzrokom pada čovječanstva i zla u svijetu dotle Marija i Josip predstavljaju vrhunac svetosti koja se preko njih proširila po cijeloj zemlji. Isus Otkupitelj je počeo svoje djelo spasenja po ovom djevičanskom i svetom savezu Marije i Josipa po kojemu on pokazuje svoju volju da očisti i posveti obitelji kolijevke života i svetišta ljudske ljubavi. Molimo da bi Duh Sveti po uzoru na Svetu nazaretsku Obitelj obnovio kršćanske obitelji.

Oče naš… Zaziv (ponavlja se 10 puta): Zdravo Isuse, Marijo i Josipe, Sveta nazaretska Obitelji, blagoslovljena od Boga i blagoslovljen je Sin Božji koji se u tebi rodio. Sveta Obitelji tebi se posvećujemo vodi nas i podržavaj, u ljubavi štiti nas i naše obitelji. Amen. Slava Ocu…

Drugo otajstvo: SVETA OBITELJ U BETLEHEMU:

Isusovo rođenje u Betlehemu se dogodilo u ovoj jedinstvenoj obitelji u povijesti čovječanstva. U siromašnoj štalici Sin Božji se po prvi puta odmorio na krilu svoje Bezgrešne Majke i počinuo u krilu svog prečistog poočima, a oni su mu se poklonili kao pravom Bogu. Molimo da nam Marija i Josip isprose milost da ljubimo Isusa iznad svega te da mu se klanjamo kao Bogu. (Molitve kao kod prvog otajstva).

Oče naš… Zaziv (ponavlja se 10 puta): Zdravo Isuse, Marijo i Josipe, Sveta nazaretska Obitelji, blagoslovljena od Boga i blagoslovljen je Sin Božji koji se u tebi rodio. Sveta Obitelji tebi se posvećujemo vodi nas i podržavaj, u ljubavi štiti nas i naše obitelji. Amen. Slava Ocu…

Treće otajstvo: SVETA OBITELJ U HRAMU:

Prikazanje prvorođenaca u hramu bijaše obaveza Mojsijeva zakona za sve obitelji u Izraelu. Kad su Marija i Josip prikazivali Isusa u hramu prorok Šimun objavi svijetu Spasitelja i Marijino sudjelovanje u tajni otkupljenja. Molimo da Crkva i sve obitelji na zemlji budu posvećene Svetoj Obitelji. (Molitve kao kod prvog otajstva).

Oče naš… Zaziv (ponavlja se 10 puta): Zdravo Isuse, Marijo i Josipe, Sveta nazaretska Obitelji, blagoslovljena od Boga i blagoslovljen je Sin Božji koji se u tebi rodio. Sveta Obitelji tebi se posvećujemo vodi nas i podržavaj, u ljubavi štiti nas i naše obitelji. Amen. Slava Ocu…

Četvrto otajstvo: BIJEG SVETE OBITELJI U EGIPAT:

Kao što je Izraelski narod boravio u Egiptu i po Božjem djelu iz njega se vratio u obećanu zemlju tako i Sveta Obitelj po Božjoj Providnosti upozna progonstvo i povratak u domovinu. Molimo da i mi pristanem potpuno uz odredbe Božje Providnosti te surađujemo na širenju Radosne vijesti. (Molitve kao kod prvog otajstva).

Oče naš… Zaziv (ponavlja se 10 puta): Zdravo Isuse, Marijo i Josipe, Sveta nazaretska Obitelji, blagoslovljena od Boga i blagoslovljen je Sin Božji koji se u tebi rodio. Sveta Obitelji tebi se posvećujemo vodi nas i podržavaj, u ljubavi štiti nas i naše obitelji. Amen. Slava Ocu…

Peto otajstvo: ŽIVOT SVETE OBITELJI U NAZARETU:

Častimo skroviti život Svete Obitelji u Nazaretu. Ovaj skriviti život u ljubavi i poslušnosti je škola Evanđelja. Ovdje učimo gledati, slušati, misliti i upoznavati koja se velika tajna snaga nalazi u objavi Sina Božjega koji najveći dio svoga života na zemlji provede u molitvi, skrovitosti i radu u Svetoj Obitelji. Molimo da se u obiteljima stvori isto duhovno ozračje koje je vladalo u Nazaretskoj obitelji. (Molitve kao kod prvog otajstva).

Oče naš… Zaziv (ponavlja se 10 puta): Zdravo Isuse, Marijo i Josipe, Sveta nazaretska Obitelji, blagoslovljena od Boga i blagoslovljen je Sin Božji koji se u tebi rodio. Sveta Obitelji tebi se posvećujemo vodi nas i podržavaj, u ljubavi štiti nas i naše obitelji. Amen. Slava Ocu…

  

LITANIJE SVETOJ OBITELJI

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Isuse, vječni Sine Očev, koji si, postavši čovjekom iz ljubavi prema nama, uzdigao i posvetio vezu obitelji, smiluj nam se!

Isuse, Marijo i Josipe, koje čitav svijet časti pod imenom Sveta obitelj, moli za nas!

Sveta obitelji, zemaljska sliko Presvetog Trojstva, moli za nas!

Sveta obitelji, savršeni uzore svih kreposti, moli za nas!

Sveta obitelji, koju nisu prihvatili ljudi u Betlehemu, ali su je pjesmom slavili anđeli, moli za nas!

Sveta obitelji, kojoj su iskazali počast pastiri i mudraci, moli za nas!

Sveta obitelji, uzveličana od svetog starca Šimuna, moli za nas!

Sveta obitelji, progonjena i prisiljena bježati u Egipat, moli za nas!

Sveta obitelji, koja si živjela nepoznata i u skrovitosti, moli za nas!

Sveta obitelji, vjerna u obdržavanju zakona Gospodnjeg, moli za nas!

Sveta obitelji, primjeru obiteljima preporođenima u kršćanskom duhu, moli za nas!

Sveta obitelji, čiji je glavar uzor očinske ljubavi, moli za nas!

Sveta obitelji, čija je majka uzor majčinske ljubavi, moli za nas!

Sveta obitelji, čiji je sin uzor poslušnosti i sinovske ljubavi, moli za nas!

Sveta obitelji, zaštitnice svih kršćanskih obitelji, moli za nas!

Sveta obitelji, naše utočište u životu i nado na času smrti, moli za nas!

Od svega što nam može oduzeti mir i zajedništvo srdaca, Sveta obitelji, oslobodi nas!

Od očaja srca, Sveta obitelji, oslobodi nas!

Od navezanosti na vremenita dobra, Sveta obitelji, oslobodi nas!

Od želje za ispraznom slavom, Sveta obitelji, oslobodi nas!

Od nezainteresiranosti za služenje Bogu, Sveta obitelji, oslobodi nas!

Od nagle i nepripravne smrti, Sveta obitelji, oslobodi nas!

Po savršenom jedinstvu Tvojih srdaca, Sveta obitelji, usliši nas!

Po siromaštvu i poniznosti Tvojoj, Sveta obitelji, usliši nas!

Po Tvojoj savršenoj poslušnosti, Sveta obitelji, usliši nas!

Po Tvojim patnjama i bolnim događajima, Sveta obitelji, usliši nas!

Po Tvome radu i Tvojim teškoćama, Sveta obitelji, usliši nas!

Po Tvojim molitvama i Tvojoj šutnji, Sveta obitelji, usliši nas!

Po savršenstvu Tvoga djelovanja, Sveta obitelji, usliši nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Moli za nas sveta Nazaretska obitelji, da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Milosrdni Oče, daj nam da uvijek slijedimo primjer Sv. obitelji, da bismo poslije kušnje ovoga života mogli sudjelovati u nebeskoj slavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

PO ZAGOVORU SV. ANTUNA PADOVANSKOGA

MOLITVA I BLAGOSLOV - MOLITVA ZA DJECU

O Bože, dobri i milosrdni Oče!
Ti si odabrao sv. Antu za svjedoka evanđelja
i za glasnika mira u svojem narodu:
čuj molitvu koju ti upravljamo
po njegovu zagovoru.
Dobrostivo ispruži svoju desnicu
nad ovu djecu.
Neka u sve dane života
napreduju u milosti i mudrosti pred tobom i ljudima,
u pravednosti i svetosti tebi služe
i tvome milosrđu iskazuju dužnu zahvalnost.
Očuvaj ih u jedinstvu, miru i radosti.
Udostoj se ozdraviti djecu koja boluju
darujući im svoju ljubav.
To te molimo po Kristu
Gospodinu našemu.
Amen.

BLAGOSLOV DJECE

Gospodine Isuse Kriste!
Ti si djecu primao s tolikom ljubavlju.
Rekao si da svaki koji njih prima, tebe prima.
Usliši naše molitve za ovu djecu.
Daj da ova djeca, dok rastu u znanju i umijeću,
neprestano rastu i u mudrosti tvoje Riječi,
i neka trajno nastoje oko izgradnje boljega svijeta.
Bog Otac, koji vas je u krštenju preporodio za svoju djecu, neka vas štiti i brani na svakom koraku vašega života.
Amen.
Krist, vječna mudrost, neka vas nauči riječi istine da možete napredovati u mudrosti i milosti pred Bogom i ljudima.
Amen.
Duh Sveti, blaženo svjetlo, neka vam srca uvijek nadahnjuje da činite što god je istinito, pravedno i sveto.
Amen.
Neka vas blagoslovi svemogući Bog Otac + i Sin i Duh Sveti.
Amen.

Koliko puta moram oprostiti?

Koliko puta mi je već oprošteno
kad sam zatajio i skrivio?
Koliko sam puta već oprostio
kad mi je netko nanio bol,
uvrijedio me, ranio?
Koliko sam već puta oprostio samomu sebi
kad sam ponovno upao u svoje stare pogrješke?
Koliko puta ću zacijelo još trebati oproštenje,
za oproštenje moliti ili ga trebati dati?
Ne samo do sedam puta,
nego do sedamdeset i sedam puta sedam… (Mt 18,22)

SVETI PAPA IVAN PAVAO II. (spomendan 22. listopada)

  Molitva svetom Ivanu Pavlu II.

  Sveti Ivane Pavle, s nebeskoga prozora daruj nam svoj blagoslov!
  Blagoslovi Crkvu koju si ljubio i kojoj si služio i koju si vodio, navodeći je odvažno putovima svijeta, da svima približi Isusa i sve približi Isusu.
  Blagoslovi mlade koji su bili tvoja velika ljubav.
  Potakni ih da sanjaju, da podignu pogled, te nađu svjetlo koje rasvjetljava putove života na zemlji.
  Blagoslovi obitelji, blagoslovi svaku obitelj! Prepoznao si napad sotone na ovu dragocjenu i nezamjenjivu nebesku iskru koju je Bog upalio na zemlji.
  Sveti Ivane Pavle, svojom molitvom zaštiti obitelj i svaki život koji niče u obitelji.
  Moli za cijeli svijet koji je još uvijek obilježen napetostima, ratovima i nepravdama. Borio si se protiv rata pozivajući na dijalog i sijući ljubav: moli za nas da budemo neumorni sijači mira.
  Sveti Ivane Pavle, s nebeskoga prozora, gdje te vidimo uz Mariju, daj da na sve nas siđe Božji blagoslov. Amen.

MOLITVA ZA PREMINULE

Hvala ti Gospodine, za osobe s kojima dijelimo tugu i radost svagdanjeg života, osobito za one koji su nam bliski i dragi, a napustili su nas iznenada s ovog svijeta. Zahvaljujemo ti Gospodine za svu njihovu ljubav i razumijevanje koje su prema nama pokazivali, za njihovo prijateljstvo, za mir koji su među nas donosili, za lijepe riječi koje su nam upućivali. Dok osjećamo bol i prazninu zbog njihove odsutnosti tijelom, molimo te, daj nam svijest duhovne povezanosti s njima. Udijeli im Gospodine vječni život, a nas vodi do trajnog susreta s tobom i njima u vječnosti. Amen.  

MOLITVA ZA VUKOVAR!

Bože, neizmjerna Ljubavi! Sazdao si čovjeka na svoju sliku. I kad se grijehom od tebe udaljio, nisi mu uskratio svoga milosrđa već si ga obasipao blagoslovom svoga saveza te naposljetku učinio da svim ljudima u Kristu zasine Put, Istina i Život. Pogledaj na nas, i udijeli nam snagu Duha Svetoga: da istinski prihvaćamo Evanđelje i nepodijeljena srca nasljedujemo put tvoje ljubavi.

Pogledaj na nas, i udijeli nam snagu Duha Svetoga: da istinski prihvaćamo Evanđelje i nepodijeljena srca nasljedujemo put tvoje ljubavi.

Ratna su nas stradanja duboko ranila. I kad smo zdvajali, s pouzdanjem smo molili: da nam u vihoru rata ne prestane svijetliti spasenje i tvoja zapovijed Ljubavi.

Ovdje (na Ovčari) i na svim mjestima gdje smo stradavali, zahvaljujemo ti za milost kršćanskog svjedočenja u našem narodu- za brojna junačka srca malih i velikih, srca pastira i vjernika laika, znanih i neznanih - u kojima nije prevladala mržnja, već je, unatoč kušnjama, u njima pobjeđivala utjeha vjere i snaga tvoje ljubavi.

Gospodine, bez prestanka nas nadahnjuj svojom ljubavi!

Jedino ona će nam pokazivati pravi put - kako nam je zahvalno cijeniti žrtvom stečenu slobodu i kako nam je iskrenim opraštanjem čistiti duh; kako nam je pružati ruke na pomirenje i, ištući od tebe mudrost, graditi istinski mir.

Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Sv. Leopold Bogdan Mandić

Bl. Jakov Zadranin

 

Göppingen

HKZ - Blaženi Jakov Zadranin
Adolf-Kolping-Str. 3, 73033 Göppingen
Tel. (07161) 69798
E-Mail: hkzgoppingen.geislingen@gmail.com; BlazeniJakovZadranin.Goeppingen@drs.de

Geislingen

HKZ - Sv. Leopold Bogdan Mandić
Marienstr. 15, 73312 Geislingen a. d. Steige
Tel. (07331) 62783
E-Mail: hkzgoppingen.geislingen@gmail.com; SvetiLeopoldBogdanMandic.Geislingen@drs.de