VIDEO-KATEHEZE ZA MINISTRANTE (linkovi)

 

KATEHEZA (link)

 

Pripremiti prije kateheze

 

Crkva mjesto susreta s Uskrslim

 

Bilježnica, olovka

Dijelovi mise

 

Bilježnica, olovka

Unutrašnjost crkve

 

Bilježnica, olovka

Liturgijski predmeti i misno ruho

 

Bilježnica, olovka

Liturgijske knjige, glazba i jezici

 

Bilježnica, olovka

Kršćanski simboli i znakovi

 

Bilježnica, olovka