Povijest Misije

Hrvatske katoličke zajednice Göppingen i Geislingen (Biskupija Rottenburg-Stuttgart)

Hrvatska katolička zajednica bl. Jakova Zadranina u Göppingenu i Hrvatska katolička zajednica sv. Leopolda Madnića u Geislingenu danas broje oko 2300 vjernika, a nastale su novim ustrojem u biskupiji Rottenburg-Stuttgart na području bivše HKM Göppingen 2005. godine. Zajednice djeluju u dekanatatu Göppingen-Geislingen. Već 1962. godine iz Pariza u Stuttgart je došao vlč. Antun Odak. Odatle je pastoralno djelovao na području Göppingena i drugih gradova u blizini Stuttgarta. Od 1968. je prešao u Göppingen, gdje je 1968. postao voditeljem HKM Göppingen.

Misija je osnovana po svoj prilici 1968. godine. U misiji su djelovali: svećenik Zadarske nadbiskupije vlč. Antun Odak (1968.-1974.), svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije vlč. Stipe Dukić (1972.-1974.); svećenici Mostarsko-duvanjske biskupije vlč. Marijan Bevanda (1974.-1976.), vlč. Ivica Komadina (1977.-1978.) i vlč. Mile Miljko (1978.-1984.); članovi Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri: dr. fra Ante Bilokapić (1984.-1991.), fra Franjo Zelenika (1991.-1997.), dr. fra Stipe Nosić (1997.-2003.) i fra Ivan Gavran (2003.-2012.). Od rujna 2012. zajednice vodi član Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Ivica Jurišić. Kao tajnik u misiji djelovao je Marko Skenderović, a od 1980. najprije kao pastoralni suradnik, a kasnije kao pastoralni referent, do odlaska u mirovinu 2015. djelovao je Branko Galić. Kao tajnica u Geislingenu je djelovala Dragana Kucjenić (2007.-2013.). Sada je tajnica u Göppingenu Valerija Gall, a u Geislingenu Marija Pilić.

Misija obuhvaća teritorij od jednog crkvenog dekanata: Göppingen - Geislingen. Radi se o jednoj od najstarijih HKM u biskupiji Rottenburg-Stuttgart.

Mise se na hrvatskom jeziku služe svake nedjelje u crkvi sv. Marije u Geislingenu i u crkvi Krista Kralja u Göppingenu. U zajednicama djeluju pastralana vijeća.Uz redovite pastoralne djelatnosti, koje se odvijaju u zajednicama, posebno se vodi računa o vjerskoj pouci djece i mladih. Sakramentalna slavlja središnji su dio ovih zajednica, a tu su i godišnje prve pričesti, trogodišnje krizme, sakamenti krštenja i vjenčanja, dvogodišnje velikoblagdanske ispovijedi, mjesečni pohod bolesnima, te ostali znakovi Božje prisutnosti. Misija se trudi jednom godišnje organizirati duhovnu obnovu, povremeno manje susrete na određenu vjersku temu, te tjedne susrete manjih skupina (djece, mladih i odraslih), kako bi podržavala i razvijala duhovni, kulturni i nacionalni identitet svojih članova. Hodočašća i izleti, kulturne proslave i zabave, predavanja i izložbe, folklorni i sportski život sastavni su dio hrvatsko-vjerničke svakidašnjice u zajednicama. U zajednicama su, uz članove pastoralnih vijeća, aktivne skupine vjeroučenika, ministraniti, liturgijski čitači, pjevači crkvenih zborova, djelitelji pričesti, sakristani te pojedini zauzeti vjernici. Već duže vremena, povremeno je izlazilo glasilo»U tuđini«, koje u zadnjih nekoliko godina izlazi u tjednoj vlastitoj nakladi, a danas izlazi mjesečno pod nazivom Župni listić, a pokrenuto je za voditelja misije vlč. Ivice Komadine. Prvi je broj izašao 1978. Glasilo je našlo mjesta i na izložbi »Stoljeće hrvatske periodike u iseljeništvu 1900.-2000. « u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u prosincu 2002.

U početku je u misiji djelovala folklorna skupina »Đakovština«. U zajednici u Geislingenu djeluje folklorna skupina odraslih i djece . Na području zajednica, u Deggingenu, nalazi se jedno od poznatijih marijanskih svetišta u biskupiji. To je svetište »Ave Marija« o kojem brigu vode franjevci kapucini. Hrvati katolici su prvi put organizirano hodočastili u to svetište 1976., a hodočašće je vodio vlč. Marijan Bevanda. Nakon toga u to svetište hodočaste svake godine na Duhovski ponedjeljak. Hodočašće obično počinje križnim putem u podnožju brda, a nakon toga se slavi svečano misno slavlje u samom svetištu. Djeca i mladi iz misije su sudjelovali u svim većim akcijama, koje su zajednički poduzimane na planu hrvatske pastve u Njemačkoj, primjerice biblijskih olimpijada. Također su za vjernike organizirani susreti, duhovno-kulturna putovanja i duhovne obnove.

U sklopu aktualne reforme pastorala u biskupiji Rottenburg-Stuttgart i HKM Göppingen je decentralizirana te su 2005. njezinim granicama stvorene dvije hrvatske katoličke zajednice, koje se kao zajednice drugoga materinskog jezika pripajaju dušobrižničkim jedinicima. Hrvatska katolička zajednica bl. Jakova Zadranina u Göppingenu pripojila se dušobrižničkoj jedinici u Göppingenu (Sv. Marija, Krist Kralj). Druga Hrvatska katolička zajednica Geislingen sv. Leopolda Mandića je pripojena dušobrižničkoj jedinici u Geislingenu (Sv. Marija, Sv. Sebastijan i Sv. Ivan evanđelist).

Za vrijeme Domovinskog rata misija je posebno bila aktivna na humanitarnom području. U Göppingenu je djelovalo socijalno savjetovanje, koje je vodio socijalni radnik Jakov Marić. U Geislingenu je socijalno savjetovanje vodio socijalni radnik Stjepan Tot. Organizirala su se i predavanja, izložbe i kazališne predstave. U misiji su djelovali i vokalno-instrumentalni sastavi »Generacija« i »Mlada generacija«. U Geislingenu djeluje nogometni klub »Croatia 2012«. Također djeluju i Hrvatske dopunske škole u Göppinegnu, Eislingenu i Geislingenu. Misija je objavila i svoju spomen-knjigu pod nazivom »U vjeri i vjernosti — 35 godina Hrvatske katoličke misije Göpinngen«, autora dr. fra Stipe Nosića., koja je svečano predstavljena 27. listopada 2005. u dvorani »Jugendheima« u Geislingenu u organizaciji Provincijalata franjevačke provincije sv. Jeronima iz Zadra i HKM Göppingen. O važnosti zapisane riječi govorio je autor spomen-knjige dr. o. Nosić istaknuvši pritom kako je ta vrijedna knjiga svjedočanstvo jednog vremena i dokument o boravku Hrvata katolika na tim prostorima. »Ne mogu posebno ne spomenuti dr. Ivu Jolića, koji je ne samo napisao vrijedne priloge za knjigu, nego je i najviše toga učinio oko organizacije njezinog tisakanja, a i ideja o tiskanju knjige potekla je na njegovu incijativu«, kazao je o. Nosić. Valja podsjetiti kako je na ostacima dvorca Helfestein kod Geislingen an der Steige postavljena dvojezična (hrvatski i njemački) spomen ploča, na kojoj stoji, kako je u tom dvorcu od 1356. do 1396. sa svojim suprugom Ulrichom V. od Helfesteina živjela bosanska vojvotkinja Marija Kotromanić, sestra bosanskoga kralja Stjepana II. Kotromanića, ugledna žena i kršćanska dobrotvorka hrvatskih korijena. Spomen ploču su 2011. godine postavili Hrvatska katolička zajednica Geislingen an der Steige i Grad Geislingen an der Steige. Hrvati se na tom mjestu rado okupljaju u molitvi i zajedništvu.

Sv. Leopold Bogdan Mandić

Bl. Jakov Zadranin

Göppingen

HKZ - Blaženi Jakov Zadranin
Adolf-Kolping-Str. 3, 73033 Göppingen
Tel. (07161) 69798
E-Mail: info@hkz-goeppingen.de

Geislingen

HKZ - Sv. Leopold Bogdan Mandić
Marienstr. 15, 73312 Geislingen a. d. Steige
Tel. (07331) 62783
E-Mail: info@hkz-geislingen.de