Povijest Zajednica

HRVATSKE KATOLIČKE ZAJEDNICE BL. JAKOVA ZADRANINA GÖPPINGEN I SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA GEISLINGEN (Biskupija Rottenburg-Stuttgart)

     Migracije manjeg ili većeg obima velika su promjena za svakog čovjeka koji u njima sudjeluje. Novo okruženje donosi mogućnosti i izazove, ali i opasnosti. No i u tuđini, daleko od rodnog doma, čovjek teži onom prepoznatljivom, onom čemu i komu pripada. Zasigurno veliku ulogu ima vjera (Crkva), uz koju je usko vezan i materinski jezik. Crkva je uvijek bila toga svjesna. 

     Crkva u Hrvata pratila je svoje vjernike i bila uz njih u svakome kutu svijeta dijeleći radosti i muke prognanih, iseljenih ili pak onih željnih novih spoznaja i iskustava u drugim zemljama. Tako se Crkva očitovala ne samo kao utočište i kao komadić domovine, nego kao pomoćnica u raznim pitanjima koja nisu ograničena samo na duhovnu skrb, nego na život u cjelini.

     Velik priljev novih radnika, osobito onih s područja Đakovštine u grad Geislingen, bilježi se od 1968. godine. Već je tada u tamošnjoj tvornici WMF radio određeni broj Hrvata, koji su se pokazali dobrim radnicima. Stoga Hans Mittermann (rođen u Gašincima, a u Njemačku je otišao 1958.) kroz nekoliko godina dovodi nove radnike. Nakon par godina odlazak je bio moguć preko Burze za zapošljavanje, a tad su uvjeti bili postroženi te se liječnički pregled obavljao prije odlaska, a onda ponovno po dolasku u Njemačku. Zanimljivo je spomenuti kuriozitet: u WMF-u je jednom vrijeme radilo šestotinjak radnika iz Đakovštine, a pretpostavlja se da je u WMF svih godina radilo oko tisuću radnika iz Đakova i okolice.

     U isto vrijeme nailazi se i na određeni broj hrvatskoga klera koji se po završetku Drugoga svjetskog rata našao izvan granica tadašnje novonastale države, ili je pak silom prilika izbjegao te tako postao dio emigracije s kojom je dijelio dobro i zlo, a ponajviše bio od duhovne pomoći. Jedan od njih je i vlč. Anton Odak (1919.-1986.), koji se nalazio u Parizu, a u Baden-Württemberg, točnije na područje biskupije Rottenburg-Stuttgart dolazi 1960. godine. Već je sljedeće godine, 13. prosinca 1961., imenovan dušobrižnikom za Hrvate u Stuttgartu-Bad Cannstattu te tako postao prvi hrvatski dušobrižnik sa službenim mandatom.  Iako je dušobrižnikom za Hrvate u Göppingenu imenovan 1962. godine, ta se godina ne uzima kao početak Misije, nego godina 1968., kada se i nastanio u tomu gradu. No Matice krštenih, koje čuva današnja HKZ Göppingen, svjedoče da je cijelo to vrijeme praktički vršio dušobrižničku službu na području cijele Biskupije, odnosno gdje je trebalo. Svete mise služene su prema mogućnostima, a preseljenjem u Göppingen postale su redovite. Od 1974. godine mise se redovito služe i u Geislingenu.

     Ovdje valja spomenuti, da je prije vlč. Odaka, u Göppingenu povremeno mise služio isusovac Wendelin Gruber koji je od 1958. godine pastoralno skrbio za Podunavske Nijemce i Hrvate u više gradova biskupije, a nakon njega kratko i vlč. Ivan Jurak.

    Nakon vlč. Odaka tu su pastoralno djelovali vlč. Stipe Dukić (1972.-1974.), vlč. Marijan Bevanda (1974.-1976.), vlč. Ivica Komadina (1977.-1978.), vlč. Mile Miljko (1978.-1984.), dr. fra Ante Bilokapić (1984.-1991.), fra Franjo Zelenika (1991.-1997.), dr. fra Stipe Nosić (1997.-2003.) i fra Ivan Gavran (2003.-2012.).  Od rujna 2012. Zajednice vodi fra Ivica Jurišić.

     Biskupija Rottenburg-Stuttgart odlučila je provesti temeljitu reformu i integraciju postojećih domaćih župnih zajednica i misija drugog materinskog jezika. Povod za tu inicijativu bio je manjak domaćih svećenika te dobra integriranost stranih vjernika u novom ambijentu, s ciljem da se postigne još veća integriranost useljenika u Njemačku. Temeljem toga, reformirana je i HKM Göppingen, iz koje su nastale dvije Hrvatske katoličke zajednice.

       Biskup Biskupije Rottenburg-Stuttgart dr. Gebhard Fürst je Dekretom A 354 od 14. kolovoza 2006. ustanovio HKZ bl. Jakova Zadranina u Göppingenu te ju pridodao župnoj jedinici br. 10 u dekanatu Göppingen-Geislingen. Prema Dekretu novoutemeljena zajednica obuhvaća hrvatske katolike na području dušobrižničkih jedinica 10, 11 i 12 u dekanatu Göppingen-Geislingen. Od tada se sjedište i zastupništvo zajednice nalazi u katoličkoj župi Krista Kralja u Göppingenu.

     Dekretom br. A 2185 od 17. listopada 2006. biskup dr. Gebhard Fürst ustanovio je HKZ „Sv. Leopolda Bogdana Mandića u Geislingenu te ju je pridodao dušobrižničkoj jedinici br. 3 u dekanatu Göppingen-Geislingen, tj. župama Sv. Marije, Sv. Ivana i Sv. Sebastijana u gradu Geislingenu.

Valja naglasiti da je tom reformom smanjen broj vjernika koji su dotad bili pod jurisdikcijom HKM Göppingen. Tako je u Göppingenu ostalo 638 (-608), a u Geislingenu 655 (-373) hrvatskih vjernika.

 

     Redovita misna slavlja nedjeljom i blagdanom održavaju se u crkvi Krista Kralja u  Göppingenu, te u crkvi sv. Marije u Geislingenu. Kroz tjedan misa se srijedom održava u Geislingenu, a petkom u Göppingenu. Obje Zajednice bilježe visok postotak sudjelovanja na nedjeljnim slavljima, 25-30%. Za usporedbu onog u Biskupiji koji je oko 9,46%, te Dekanatu oko 7% s primjetnim padom iz godine u godinu.

     Od 1976. godine na Duhovski ponedjeljak vjernici hodočaste u svetište Ave Maria u Deggingenu, a na svetkovinu Presvetog Trojstva uključuju se u biskupsko hodočašće hrvatskih vjernika u Zwiefalten. Također se uključuju i u hodočašće hrvatskih vjernika Zapadne Europe u Lurd o svetkovini Uzašašća. Posljednjih godina ostvarena su i hodočašća u Svetu Zemlju, svetišta španjolske, a redovito se organizira hodočašće za krizmanike i mlade u Rim, Asiz i Padovu, te sudjelovanje na većim domovinskim proslavama i susretima.

     U HKZ održavaju se i drugi susreti: pripreme zaručnika, duhovne obnove, te Katehetski dan za sve koji sudjeluju u pripremi misnih slavlja i pastoralu. Tijekom godine organiziraju se i razna predavanja i gostovanja. Zajednice obilježavaju i spomendane svojih zaštitnika, te zajedno Dan hrvatske državnosti.

     Od drugih događanja valja spomenuti karneval u Jahnhalle u Geislingenu posljednju subotu prije Pepelnice, proslavu Majčina dana u svibnju, te Nikolinje početkom prosinca.

      Jedan od najvažnijih događaja u povijesti ovih dviju Zajednica zbio se 31. svibnja 1984. Tom prigodom se u  Hohenstaufenhalle okupilo više od 4000 hrvatskih vjernika iz 16 misija biskupije Rottenburg-Stuttgart na euharistijskom kongresu. Misu je predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić, a glavni teret organizacije podnijela je upravo tadašnja HKM Göppingen. To je ujedno bio i prvi put da neki kardinal posjeti taj grad.

Tijekom proteklih pedeset godina, i Göppingen i u Geislingen bili su domaćini raznih susreta na nivou biskupije. Spomenimo samo one posljednje: Biskupski susret mladih (Geislingen, 2016.), Biskupski susret ministranata (2017., 2018.).

     Biskupsko Hrvatsko obiteljsko hodočašće održano je u rujnu 2011. Tom je prigodom na ruševinama dvorca Helfenstein blagoslovljena i otkrivena spomen-ploča grofici Mariji Kotromanić, ženi grofa Ulricha V. Spomen-ploču zajedno su postavili HKZ Geislingen i grad Geislingen. Od tada se redovito posljednje nedjelje u rujnu na Helfensteinu održava obiteljski susret i slavi sveta misa.

      Važan dio djelovanja Zajednica ostvaruje se i u socijalnoj zauzetosti. Kao i druge HKM tako se i Misija u Göppingenu aktivno uključila u prikupljanje i slanje humanitarne pomoći najprije u Hrvatsku, a potom u Bosnu i Hercegovinu. Činilo se to organizirano, ali i pojedinačno. U misijskim prostorijama u Göppingenu je 20. prosinca 1991. godine uspostavljen Hrvatski domovinski odbor (Kroatischer Heimatsausschuss). HKM posebno je brinula oko bilježenja svekolike pomoći, o čemu je u knjizi „U vjeri i vjernosti“ objavljen detaljan tabelarni prikaz uz naznaku opisa pomoći i primatelja te u većini slučajeva i naznaka vrijednosti u ondašnjoj valuti. Prema tomu izvoru iskazani su iznosi 467.919,60 DEM (materijalna pomoć) te 125.676,00 DEM (pomoć u novcu), što je oko 300.000 eura. Pridoda li se tome vrijednost nenaznačene pomoći (velike pošiljke hrane, lijekova, sanitetskog materijala i druge medicinske opreme, sanitetskih i vatrogasnih vozila, računalne i telekomunikacijske opreme) bez pretjerivanja se može zaključiti da pomoć koju je organizirano prikupila naša Misija zasigurno prelazi 500.000 eura. Iznos je daleko nadmašen ukoliko se uzmu u obzir i druge inicijative preko drugih udruga, Caritasa i sl., kao i osobne, u čijem su prikupljanju sudjelovali članovi Misije. Ne smije se zaboraviti i velik broj izbjeglica koji su uslijed ratnih stradanja utočište našli ponajprije kod rodbine i prijatelja, ali i svih ljudi dobre volje koji su otvorili vrata svojih domova.

     U Göppingenu i Geislingenu u nekoliko je navrata gostovao fra Ilija Barišić, misionar u DR Kongo. Vjernicima je nastojao približiti život u toj dalekoj i siromašnoj zemlji te ih pozvao da putem kumstva omoguće školovanje siročadi i siromašnoj djeci. Tako je u obje Zajednice ostvareno osamdesetak kumstava, te omogućuju školovanje dvojice kandidata za svećeništvo.

     Posljednjih godina, osobito od ulaska Hrvatske u Europsku Uniju velik broj Hrvata iseljava upravo u Njemačku. Dio toga novog vala iseljavanja vidljiv je i na misama u naše dvije Zajednice. Na vjeronauku je duplo više djece, od kojih je tek manji broj rođen u Njemačkoj. Povećanje broja vjernika potvrđuje i službena statistika Biskupije. 

godina

HKZ Goppingen

HKZ Geislingen

2013.

503

553

2014.

518

623

2015.

595

757

2016.

712

1064

2017.

828

1304

2018.

823 (8.11.)

1403 (5.11.)

 

     U Zajednicama djeluju skupine liturgijskih čitača, ministranata i zborovi. U okviru HKZ Geislingen djeluje i Zajednica umirovljenika „Sv. Leopold Mandić“ i folklorna skupina „Hrvatski pleter“, a s HKZ Göppingen usko surađuje s KUD-om „Croatia-Filstal“ Göppingen.

     Na kulturnom području obje HKZ surađuju s Hrvatskom kulturno-športskom zajednicom Matica Hrvatska. U organizaciju događanja redovito se uključuje i Sportski klub CROATIA 2012 Geislingen.

     Potkraj 2017. pokrenuto je i psihosocijalno savjetovanje koje nakon odlaska u mirovinu volonterski vodi mr. Jozo Bešlić, magistar teologije i diplomirani obiteljski savjetnik sa 25-godišnjim iskustvom u radu s ovisnima.

     Dobra suradnja ostvarena je i s učiteljicom Hrvatske nastave u inozemstvu, te djeca redovito sudjeluju u proslavama koje organiziraju obje Zajednice.

   HKZ aktivno sudjeluju i u organizaciji Hrvatske večeri u okviru Interkulturalnog programa grada Geislingena, a donedavno su sudjelovali i u mimohodu Maientag u Göppingenu.

     Prije 40 godina utemeljeno je informativno glasilo, koje danas izlazi mjesečno, a HKZ imaju i zajedničku web-stranicu na adresi hkz-goeppingen.de.

Statistika Zajednica za 2018. godinu

Sv. Leopold Bogdan Mandić

Bl. Jakov Zadranin

 

Göppingen

HKZ - Blaženi Jakov Zadranin
Adolf-Kolping-Str. 3, 73033 Göppingen
Tel. (07161) 69798
E-Mail: hkzgoppingen.geislingen@gmail.com; BlazeniJakovZadranin.Goeppingen@drs.de

Geislingen

HKZ - Sv. Leopold Bogdan Mandić
Marienstr. 15, 73312 Geislingen a. d. Steige
Tel. (07331) 62783
E-Mail: hkzgoppingen.geislingen@gmail.com; SvetiLeopoldBogdanMandic.Geislingen@drs.de